QUY ÐỊNH XUẤT XỨ ƯU ÐÃI GSTP

 

* Hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước thành viên của GSTP được coi là có xuất xứ Việt Nam để được hưởng ưu đãi GSTP khi:

  1. Thuộc loại hàng có xuất xứ thuần túy Việt Nam, hoặc
  2. Ðược sản xuất, gia công, chế biến tại Việt Nam có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, nguyên liệu mua tại Việt Nam không rõ xuất xứ, hoặc nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam từ 2 loại nguyên liệu này; nhưng hoạt động sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa thực hiện tại Việt Nam không thuộc các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến đơn giản, và

2.1.    Tổng trị giá nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam chiếm không quá 50% trị giá F.O.B của sản phẩm; hoặc

2.2.   Tổng trị giá hàm lượng gốc Việt Nam và các nước GSTP khác chiếm không ít hơn 60% trị giá F.O.B sản phẩm.

(Ðối với các nước chậm phát triển tỷ lệ % quy định tại 2.1 và 2.2 tương ứng là 60% và 50%).

* Lưu ý : Khi sử dụng C/O form GSTP khai cột 8. Origin criterion đúng tiêu chuẩn xuất xứ mà hàng hóa đáp ứng. Cụ thể:

+ Hàng có xuất xứ thuần túy Việt Nam kê khai chữ "A"

+ Hàng có xuất xứ không thuần túy Việt Nam :

. Nếu tỷ lệ % tổng trị giá nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam trong trị giá F.O.B của sản phẩm không vượt quá 50%, thì kê khai chữ "B" tiếp theo là tỷ lệ % này. Ngược lại :

. Nếu tỷ lệ % tổng trị giá hàm lượng gốc Việt Nam và các nước GSTP khác trong trị giá F.O.B của sản

phẩm không ít hơn 60%, thì kê khai chữ "C" tiếp theo là tỷ lệ % này.

 

(Xem hướng dẫn kê khai C/O form GSTP )